Tauragės konvencija
XIX a. pradžia pažymėta nauju mąstymu, naujų vertybių ženklinimu. Išaugusi Napoleono I didybė vertė peržiūrėti Europos valstybių žemėlapius. Prūsija, kaip valstybė, išsaugota tik Rusijos caro Aleksandro I įsikišimo dėka. Tada valdinga Prūsija buvo paversta satelitine Napoleono I valstybe.

1807 m. mūsų krašte rinkosi didžiųjų valstybių valdovai ir liepos 7 d. Nemune, ant plausto, buvo sudaryta Tilžės taikos susitartis tarp Prancūzų imperatoriaus Napoleono I, Rusijos imperatoriaus Aleksandro I ir Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo III. Pasirašyta sutartis tik sąlyginai atnešė taiką į tuos kraštus. Napoleonas I 1812 m. birželio 24 d. peržengė Rusijos sieną ir pradėjo karą su imperija.

----

Susipažindami su XIX a. pradžios istorija, net solidžiausiuose istorijos leidiniuose randame Tauragės vardą, nes čia, Tauragės miesto prieigose, prie pat sienos su Prūsija, Požerūnų malūne, 1812 m. gruodžio 31 d. karinių veiksmų priešpriešoje buvę Prūsijos kariuomenės generolas Johanas Jorkas fon Vartenburgas (Johann David Ludwig Yorck von Wartenburg) ir Rusijos kariuomenės generolas Ivanas Dibičius (Hans Karl Friedrich Diebich) pasirašė konvencijos aktą dėl karinių veiksmų tarp jiems pavaldžių karinių dalinių nutraukimo. Tokiu būdu Prūsijos karinės dalys, iki tol čia veikusios Prancūzijos kariuomenės sudėtyje kare prieš Rusiją, o dabar perėjusios į neutralitetą, sustiprino rusų kariuomenės pozicijas.

Vien karybos požiūriu valdovų nesankcionuotas, bet priešininkų pozicijose kovojusių generolų pasirašytas dokumentas tikriausiai neturėtų vietos Europos istoriografijoje, tačiau, šiuo atveju, generolo (vėliau generolo feldmaršalo) Johano Jorko fon Vartenburgo ryžtingas veiksmas (galėjęs dramatiškai baigtis net aukščiausia bausme) tapo Prūsijos išsivadavimo iš prancūzų primestos priklausomybės aiškia paskata ir pirmuoju realiu žingsniu, vertu garbingos vietos Europos istorijoje.

Tauragės konvencijos akto signataro vaikaitis Heinrichas Jorkas fon Vartenburgas šio akto pasirašymo vietoje šimto metų jubiliejaus proga 1912 metais Požerūnuose pastatė akmeninį paminklą, kuris buvo sunaikintas Antrojo Pasaulinio karo metais.

Paminklo akmuo nepajėgė atsilaikyti prieš laiką ir naikinimo gaivalą, tačiau anuomet Europai parodytas, kad vieno ŽMOGAUS ryžtas, išmintis, atsakomybė prieš savo tautą ir laisvės siekimo taurumas, išliko gyvi visiems laikams.

Tauragės konvencijos pasirašymo istorinė vieta ir paminklas visą laiką traukė istorija besidomintį jaunimą, moksleivius, turistus, užsienio svečius. Tapo tradicija atminčiai nusifotografuoti prie šio paminklo. Apie šį istorinį įvykį ir paminklą sukurti dokumentiniai ir vaidybiniai filmai.

Visa tai kviečia susitelkti ir ieškoti galimybių atkurti tai, ką laikas ir pikta valia sugriovė. Ypač dabar, kai artinasi Tauragės konvencijos pasirašymo 200 metų jubiliejus.
2010-06-02